• استاد سیدرضی صدرالدینی
  دیدار اعضای انجمن خوشنویسان تبریز

  با استاد سیدرضی صدرالدینی

  دیدار اعضای انجمن خوشنویسان تبریز با استاد سیدرضی صدرالدینی

 • جلسه مدرسان و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز
  گزارش تصویری

  جلسه مدرسان و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز

  تصاویری از جلسه مدرسان و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز ۹۶/۹/۲۳  

 • علیرضا مختارزاده

  علیرضا مختارزاده

  علیرضا مختارزاده سوابق خوشنویسی: ۱٫کلاسهای آزادخوشنویسی مرحوم استاد هریسی تابستان سال ۵۰ ۲٫کلاس خوشنویسی تابستان سال ۶۲ زیر نظراستاد جدیدالاسلام ۳٫دوره عالی درانجمن خوشنویسان تبریز زیر نظر استاد ثروین سال ۶۳-۶۴ ۴٫دوره ممتاز…