• یونس نصیری

  یونس نصیری متولد ۱۳۳۹ رئیس انجمن خوشنویسان ایران شعبه تبریز لیسانس هنرهای تجسمی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش اخذ گواهینامه ممتاز در سال ۱۳۶۶ اخذ گواهینامه فوق ممتاز ۱۳۸۶ اساتید: دوره متوسط استاد…

 • کاظم کاظمی

  کاظم کاظمی

  کاظم کاظمی متولد ۱۳۳۵ مسئول آموزش انجمن خوشنویسان تبریز سال اخذ مدرک ممتاز ۱۳۷۰ زیرنظر استاد فرزبود و سال اخذ مدرک فوق ممتاز ۱۳۸۶ در خط شکسته نستعلیق مدرس انجمن خوشنویسان تبریز از…

 • رسول جدیدالاسلام

  رسول جدیدالاسلام

  رسول جدید الاسلام معاونت شورای انجمن خوشنویسان تبریز تاریخ دریافت مدرک ممتاز ۱۳۶۱ نام اساتید در خط نستعلیق استاد رسام و استاد امیرخانی و در خط شکسته نستعلیق استاد وجدنیا و استاد عطارچیان…

 • جعفر فرشباف لامع

  جعفر فرشباف لامع

  جعفر فرشباف لامع معروف به لامعی متولد ۱۳۴۵ در شهر تبریز مسئول امور فرهنگی انجمن خوشنویسان تبریز دبیر آموزش و پرورش با مدرک لیسانس دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی در خط شکسته زیر…

 • یوسف طهماسبی زاد

  یوسف طهماسبی زاد

  یوسف طهماسبی زاد مسئول امور مالی انجمن خوشنویسان تبریز اخذ مدرک فوق ممتاز ۱۳۸۶ مدرس خوشنویسی در انجمن خوشنویسان تبریز و آموزشگاه خوشنویسی دبیر بازنشسته هنر از مدارس آموزش و پرورش ناحیه دو…

 • محمد حسین نژاداصل

  محمد حسین نژاداصل – متولد ۱۳۵۵ تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه اساتید : خط نستعلیق ؛ آقایان ایوب شهبازی پور – احمد رشیدی تبریزی – یونس نصیری خط نسخ ؛…