۱۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۱:۳۸ ]

استاد یوسف کله جاهی

یوسف کله جاهی متولد ۱۳۴۵

اخذ مدرک ممتاز: سال ۱۳۶۶

شروع تدریس در کلاسهای انجمن : سال ۱۳۷۰ بطور مستمر تا اکنون

شرکت در چندین نمایشگاه جمعی

شرکت در جشنواره بین المللی امام علی

کسب مقام اول در اولین دوره جشنواره غدیر

کسب مقام دوم در دومین دوره جشنواره غدیر

کسب مقام اول درسومین دوره سراسری جشنواره غدیر

کسب مقام اول در ششمین دوره جشنواره سراسری غدیر

کسب مقام دوم در هشتمین دوره جشنواره سراسری غدیر

کسب مقام دوم در جشنواره توحیدی

کسب مقام برگزیده در جشنواره بین المللی حلیه شریف در کشور ترکیه

اخذ درجه استادی در سال ۱۳۸۸

برپایی نمایشگاه انفرادی ترنم شکسته درسال ۱۳۹۳

شرکت در دو دوره نمایشگاه جمع مشتاقان به دعوت استاد ملک زاده

تدارک نمایشگاه انفرادی حافظانه ها در تهران برای روز جهانی حافظ در مهرماه ۹۶

ارسال دیدگاه