۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۰:۳۴ ]

یوسف طهماسبی زاد

یوسف طهماسبی زاد

مسئول امور مالی انجمن خوشنویسان تبریز

اخذ مدرک فوق ممتاز ۱۳۸۶

مدرس خوشنویسی در انجمن خوشنویسان تبریز و آموزشگاه خوشنویسی

دبیر بازنشسته هنر از مدارس آموزش و پرورش ناحیه دو تبریز

عضو شورای انجمن خوشنویسان تبریز

تدریس هنر خوشنویسی تا سطح ممتاز

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در تبریز و دیگر شهرستان ها

بهره گیری از محضر اساتید خوشنویسی همچون آقایان:کریم فقیه زاده ،محمدعلی فرزبود و حسن تقی زاده کرمانی

    ارسال دیدگاه