۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۳:۲۹ ]

کاظم کاظمی

کاظم کاظمی متولد ۱۳۳۵

مسئول آموزش انجمن خوشنویسان تبریز

سال اخذ مدرک ممتاز ۱۳۷۰ زیرنظر استاد فرزبود و سال اخذ مدرک فوق ممتاز ۱۳۸۶ در خط شکسته نستعلیق

مدرس انجمن خوشنویسان تبریز از سال ۱۳۷۳ تاکنون

رئیس انجمن خوشنویسان تبریز – یک دوره

عضویت در شورای انجمن خوشنویسان تبریز و همچنین نماینده تبریز در مجامع انجمن خوشنویسان ایران در دوره های مختلف

شرکت در نمایشگاه های انجمن خوشنویسان از سال ۱۳۷۰ به بعد

کسب مقام اول در جشنواره غدیر در خط شکسته نستعلیق در دوره اول و دوم

تحریر کتابهای لیلی و مجنون نظامی، گلستان سعدی، مثنوی محمد گلشن کردستانی و … به خط شکسته نستعلیق

ارسال دیدگاه