کد خبر : 1138 ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۳:۵۷ ]
پرینت ذخیره فایل ارسال به دوستان

گزارش تصویری

مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی با سخنرانی دکتر قلیچ خانی

مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی مروری بر یک صدسال پژوهش در خوشنویسی ایرانی

ارسال دیدگاه