۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۴:۰۷ ]

مراسم اعطای مدارک فوق ممتاز خوشنویسان استان

مراسم اعطای مدارک فوق ممتاز خوشنویسان استان
تبریز – ۲ آذرماه ۹۶
باحضور اقاى دکترشهرتى فر معاون سیاسى و امنیتى استاندار
اقاى دکتر قلیزاده رییس کمسیون فرهنگى شوراى شهر و مدیرکل ارشاد
اساتید و اعضاى شوراى انجمن خوشنویسان تبریز

 

ارسال دیدگاه