۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۸:۰۹ ]

محمد حسین نژاداصل

محمد حسین نژاداصل – متولد ۱۳۵۵
تحصیلات :
کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه
اساتید :
خط نستعلیق ؛ آقایان ایوب شهبازی پور – احمد رشیدی تبریزی – یونس نصیری
خط نسخ ؛ آقای محمد قیاسی تبریزی
– آغاز فعالیت هنری ازسال ۱۳۷۳ متآثر از راهنمایی های دایی بزرگوارم آقای حسن شجاعی
– فارغ التحصیل ممتاز ۱۳۷۸
– فارغ التحصیل فوق ممتاز ۱۳۹۶
– هنرجوی دوره استادی استادعلی اشرف صندوق آبادی
سوابق هنری :
– بازرس انجمن خوشنویسان تبریز به مدت سه سال از سال ۹۵ تا ۹۸
– عضو شورای انجمن خوشنویسان تبریزاز سال ۹۸ تا بحال
– احراز مقام اول مسابقات خوشنویسی دانشجویان سراسر کشور درسال ۸۰ درشهرتبریز
– احراز مقام اول مسابقات خوشنویسی دانشجویان سراسرکشور درسال ۸۱ درشهر یزد
– احراز مقام اول مسابقات خوشنویسی دانشجویان سراسرکشور درسال۸۲ درشهراصفهان
– داوری مسابقات خوشنویسی دانشجویان سراسرکشور درسال ۸۳ درشهر تبریز
داوری مسابقات خوشنویسی دانشجویان سراسرکشور درسال ۹۷ درشهر تبریز
– شرکت در نمایشگاههای جمعی ، جشنواره ها و مسابقات خوشنویسی داخلی کشور
-شرکت در جشنواره بین المللی خوشنویسی ارسیکا شهر استانبول کشور ترکیه سال ۲۰۱۹
– شرکت در جشنواره بین المللی خوشنویسی شهر نجف اشرف کشور عراق سال ۲۰۲۰
– برگزیده تقدیری کنگره ملی میرعلی تبریزی در زادگاه خط نستعلیق – تبریز – درسال ۹۸
– برگزیده تقدیری جشنواره ملی “ع” خط نستعلیق – جهرم – درسال ۹۸
– دعوت ازطرف صداوسیمای تهران جهت حضوردربرنامه “الهی سفره” درکانال برون مرزی شبکه جهانی سحر ۲/۳/۹۹
– مصاحبه باروزنامه صائب تبریز ، چاپ شده درسال ۱۳۸۰
– مصاحبه باخبرگزاری مهر ، چاپ شده درسال ۱۳۹۷
– چاپ مراتب قدردانی وتبریک ازسوی دانشگاه فنی وحرفه ای تبریز درخبرنامه جشنواره فرهنگی هنری درسال۱۳۸۰
– کسب دوبارمقام اول درمسابقات خوشنویسی دانش آموزی درسالهای ۷۳ – ۷۴
– تصحیح اوراق امتحانی انجمن خوشنویسان تبریز
-کتابت آداب المشق میر عماد
-کتابت حیدربابای استاد شهریار
-کتابت مقاله نوروز نامه دکتر علی شریعتی
– آموزش مستمر خط نستعلیق درآموزشگاهها وفرهنگسراهای تبریز

ارسال دیدگاه