۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۸:۰۹ ]

محمد حسین نژاداصل

محمد حسین نژاداصل
متولد ۱۳۵۵ اهر
کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران – سازه
اخذ درجه فوق ممتاز خط نستعلیق انجمن خوشنویسان ایران
درخط نستعلیق ازحضوراستادان گرامی آقای ایوب شهبازی تا مرحله خوش و آقای احمدرشیدی تبریزی تامرحله عالی و آقای یونس نصیری تا مرحله ممتاز کسب فیض نمودم.
درمسابقات کشوری دانشجویان سه بارمقام اول خط نستعلیق را کسب وبعداز فارغ التحصیلی ازدانشگاه یکبار وظیفه داوری همین مسابقات را عهده دار شدم.
دربسیاری ازنمایشگاههای جمعی که ازطرف انجمن خوشنویسان یا اداره ارشاد برگزارشده ،شرکت نمودم.
ازجمله فعالیتهایم درخط نستعلیق کتابت مجموعه حیدربابای استادشهریار – کتابت نوروزنامه دکترشریعتی و کتابت رساله آموزشی آداب المشق میرعماد میباشد.

ارسال دیدگاه