۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۲:۵۳ ]

محمدرضا صمدزاده

محمد رضا صمدزاده متولد سال ۱۳۴۸ در خانواده ی هنرمندی به دنیا آمدم از دوران نوجوانی علاقه زیادی به کارهای هنری داشتم که بطرف خوشنویسی  کشیده شدم.در سال ۱۳۷۰ در انجمن خوشنویسان ثبت نام نموده و در نزد استاد یونس نصیری خوشنویسی را آغاز نموده و در سال ۱۳۸۲ موفق به اخذ مدرک ممتاز گشتم بعد از مدرک ممتاز بطرف خط نسخ روی آورده و بطور حرفه ای نزد استاد حسن کرمانی, استاد خزایی و استاد بنی رضی تلمذ نموده.

و در آزمون مدرسی خط نسخ قبول شد و اینک مرحله فوق ممتاز نسخ را پشت سر گذاشته ام.

و اینک عضو دارلکتابه تهران هستم.

ارسال دیدگاه