۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۳:۳۵ ]

فرزاد کوزه گر غیاثی

فرزاد کوزه گر غیاثى در سال ١٣٣٧در یکى از محلات قدیمى تبریز متولد شد. او از آقاى ابراهیم بخت شکوهى بعنوان اولین استاد خویش نام مى برد که نخستین بار در سال هاى اول و دوم که دبیر هنر ایشان بود با وى و هنر خوشنویسى آشنا گر دیده است. در سال١٣۶۴بطور  رسمى براى آموختن خوش نویسى وارد انجمن خوشنویسان تبریز گردید و بار دیگر از محضر استاد دوران نوجوانى خویش آقاى ابراهیم بخت شکوهى بهره ها برد. در سال١٣۶٧با تلمذ از آقاى فرزبود موفق به کسب درجه ممتاز گردید. فرزاد کوزه گر غیاثى دارى مدرک لیسانس ریاضى مى باشد و شغل معلمى را برگزیده است. وى از مدرسین انجمن تبریز بوده و در چندین نمایشگاه جمعى و جشنواره هاى سراسرى غدیر شرکت داشته است.

ارسال دیدگاه