۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۴:۲۹ ]

علیرضا مختارزاده

علیرضا مختارزاده

سوابق خوشنویسی:

۱٫کلاسهای آزادخوشنویسی مرحوم استاد هریسی تابستان سال ۵۰

۲٫کلاس خوشنویسی تابستان سال ۶۲ زیر نظراستاد جدیدالاسلام

۳٫دوره عالی درانجمن خوشنویسان تبریز زیر نظر استاد ثروین سال ۶۳-۶۴

۴٫دوره ممتاز درانجمن خوشنویسان تبریز زیر نظراستاد مرحوم بخت شکوهی سال ۶۴-۶۵

۵٫دوره فوق ممتاز سال۱۳۹۰

سوابق تدریس:ازسال۶۹درانجمن خوشنویسان تبریز

    ارسال دیدگاه