۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۳:۲۰ ]

زهرا اشعار قدیم

زهرا اشعارقدیم متولد تبریز (۱۳۵۳)، از سال (۱۳۷۸) شروع به یادگیری خوشنویسی کرده، مدتی نزد آقای
خانزاده و پس از آن سالها از محضر استاد میر حسین زنوزی بهرهها برده است. مدرک ممتاز (۱۳۸۲) و مدرک
فوق ممتاز نستعلیق(۱۳۹۰) را از انجمن خوشنویسان ایران دریافت نموده و از سال ۱۳۸۹ به عنوان مدرس در انجمن
خوشنویسان تبریز فعالیت میکند.
حاصل تلاش این سالها:
کتابت ۱ جلد کلاما… مجید
نفر برگزیده ۳ دوره جشنواره سراسری غدیر تبریز
نفر اول جشنواره فاطمه شناسی دانشگاه تبریز
مقام تقدیر جشنواره امام حسین ایلام (نستعلیق)
مقام تقدیر جشنواره هفته وحدت ارومیه (نسخ)
مقام دوم جشنواره امام حسین تبریز (نسخ)
مقام تقدیر جشنواره بزرگداشت مقام شهریار ملکان (نستعلیق)
مقام دوم جشنواره خسته قاسم ملکان (نستعلیق)
برپایی دو نمایشگاه انفرادی
شرکت در بیش از ۴۹ نمایشگاه جمعی

 

ارسال دیدگاه