۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۰:۰۱ ]

رسول جدیدالاسلام

رسول جدید الاسلام

معاونت شورای انجمن خوشنویسان تبریز

تاریخ دریافت مدرک ممتاز ۱۳۶۱

  • نام اساتید در خط نستعلیق استاد رسام و استاد امیرخانی و در خط شکسته نستعلیق استاد وجدنیا و استاد عطارچیان
  • تاریخ دریافت مدرک فوق ممتاز:۱۳۹۲

تألیفات:

  • رسم الخط جدید
  • تبریز در غزلیات مولوی
  • یار ایله صحبت

نمایشگاه ها:

  • نمایشگاه اقبال لاهوری در پاکستان بطور گروهی
  • بزرگداشت روز جهانی حافظ
  • نمایشگاه درتایلند، چین و باکو

تاریخ شروع تدریس از سال ۱۳۶۴ تاکنون

مسئول روابط عمومی شورای انجمن خوشنویسان در سال ۱۳۶۴

ارسال دیدگاه