به مناسبت هفته خوشنویسی ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۱:۱۱ ]

دیدار با استاد رحمان دلفراقی

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز با استاد رحمان دلفراقی در منزل ایشان به مناسبت هفته خوشنویسی

دیدار با استاد رحمان دلفراقی دیدار با استاد رحمان دلفراقی دیدار با استاد رحمان دلفراقی دیدار با استاد رحمان دلفراقی دیدار با استاد رحمان دلفراقی دیدار با استاد رحمان دلفراقی دیدار با استاد رحمان دلفراقی دیدار با استاد رحمان دلفراقی

    ارسال دیدگاه