کد خبر : 1428 ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت [ ۱۲:۰۷ ]
پرینت ذخیره فایل ارسال به دوستان

داوران بخش هنری کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی “واضع خط نستعلیق”

استاد حسین رسام استاد علی اشرف صندوق آبادی استاد علی شیرازی استاد محمدعلی فرزبود استاد حسن تقی زاده کرمان

استاد حسین رسام
استاد علی اشرف صندوق آبادی
استاد علی شیرازی
استاد محمدعلی فرزبود
استاد حسن تقی زاده کرمان

ارسال دیدگاه