گزارش تصویری ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۴:۱۳ ]

جلسه مدرسان و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز

تصاویری از جلسه مدرسان و اعضای شورای انجمن خوشنویسان تبریز

۹۶/۹/۲۳

 

ارسال دیدگاه