۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۰:۱۷ ]

جعفر فرشباف لامع

جعفر فرشباف لامع معروف به لامعی متولد ۱۳۴۵ در شهر تبریز

 • مسئول امور فرهنگی انجمن خوشنویسان تبریز
 • دبیر آموزش و پرورش با مدرک لیسانس
 • دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی در خط شکسته زیر نظر استاد نصیری
 • عضو شورای انجمن خوشنویسان تبریز
 • بازرس انجمن خوشنویسان تبریز از سال ۸۲ به مدت ۱۰سال
 • نماینده انجمن خوشنویسان تبریز در مجمع نمایندگان کشور در دوره های متوالی
 • نایب رئیس انجمن خوشنویسان سازمان بسیج هنرمندان
 • از مؤسسین انجمن علمی آموزشی معلمان هنر استان
 • مدرس مراکز تربیت معلّم، دانشگاه های فرهنگیان و نبی اکرم
 • مدیریت مدارس و کانون های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش
 • تعلیم هنرجویان خوشنویسی در آموزشگاه خصوصی
 • داوری مسابقات خوشنویسی مراکز تربیت معلم کشوری
 • داوری مسابقات خوشنویسی دانش آموزان کشوری و استانی
ارسال دیدگاه