گزارش تصویری ۲۱ دی ۱۳۹۷ ساعت [ ۱۳:۲۷ ]

برگزاری امتحانات سراسری میاندوره ای انجمن خوشنویسان تبریز

برگزاری امتحانات سراسری میاندوره ای انجمن خوشنویسان تبریز

۲۰ و ۲۱ دی ماه ۱۳۹۷

ارسال دیدگاه