کد خبر : 1172 ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت [ ۱۳:۱۵ ]
پرینت ذخیره فایل ارسال به دوستان

دیدار اعضای انجمن خوشنویسان تبریز

با استاد سیدرضی صدرالدینی

دیدار اعضای انجمن خوشنویسان تبریز با استاد سیدرضی صدرالدینی

دیدار اعضای انجمن خوشنویسان تبریز با استاد سیدرضی صدرالدینی

استاد سیدرضی صدرالدینی استاد سیدرضی صدرالدینی

ارسال دیدگاه