تصاویری از نمایشگاه آثار خوشنویسی ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت [ ۱۱:۵۲ ]

استاد یوسف کله جاهی “حیدربابا پیچیلتی سی”

تصاویری از نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد یوسف کله جاهی
“حیدربابا پیچیلتی سی”

۱۹ دی ماه ۱۳۹۷

ارسال دیدگاه